'
    Strona Główna
    Deklaracja
    O nas
    Statut
     E-mail
     Gadu-Gadu; 6852165 Gadu-gadu
Gadu-Gadu; 6852165
    Skype
    Imprezy
    Weekned
    Wyprawy
    Konkursy
    !! Tarchalice !!
    Wakacje
    Sport
    Turystyka
    Kultura
    Rowerowy Powiat
Jesteś osobą
 


Pobierz tematykę pikniku Tutaj (pdf 6Mb)

Nasza grupa na dymarkach tuatj

...........................................................................................................................

Program pikniku archeologicznego
„Żelazna Wieś”
Tarchalice 9 września 2006 roku

Prelekcje :

 • dr Artur Błażejewski - Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr Szymon Orzechowski - Akademia Świętokrzyska/ Świętokrzyskie Stowarzyszeni Dziedzictwa Przemysłowego
 • dr Paweł Madera  - Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu

Prezenterzy  : dymarze,  rudnicy, garncarze, kowale i płatnerzy :

Ośrodek  świętokrzyski :

 • dr Szymon Orzechowski - Akademia Świętokrzyska/ Świętokrzyskie Stowarzyszeni Dziedzictwa Przemysłowego

Ośrodek mazowiecki :

 • mgr Władysław Weker (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
 • Wojciech Sławiński  

Ośrodek dolnośląski :

 • dr. Paweł Madera ( Muzeum Miejskie Wrocławia, Oddział Muzeum Archeologiczne)
 • mgr Krzysztof Demidziuk ( Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu)
 • grupa młodzieży z Tarchalic i Lubiąża ( uczestnicy projektu „Uczmy się od naszych przodków”)

8 września (piątek)

Międzynarodowa konferencja pt. „ Ekomuzea – aktywna forma ochrony i promocji europejskiego dziedzictwa kulturowego, z udziałem uczestników z Polski, Anglii, Włoch, Francji.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia ekomuzeów  i ocena ich   
wpływu na turystyczny rozwój regionów.
Rozpoczęcie konferencji – godz. 14:00 w sali nr 18:00 Starostwa Powiatowego w Wołowie

W Tarchalicach od godziny  17:00 rozpoczną się prace przygotowawcze :
- budowa i wygrzewanie pieca dymarskiego
- wyprażanie rudy żelaza
- budowa i wygrzewanie pieca garncarskiego
- organizowanie stoisk
- rozbijanie namiotów grup uczestniczących w pokazach historycznych

 9 września (sobota)

 11:30   Oficjalny początek pikniku „Żelazna Wieś” – otwarcie stałej wystawy „ Osada hutnicza w Tarchalicach na tle swojej epoki”

12:00 – 12:40 Pierwsza prelekcja popularno-naukowa

 • dr Artur Błażejewski – „ Fenomen kultury przeworskiej ”

I. Warsztat hutniczy ( piecowisko)   11:00 – 20:00

   Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników pikniku z podstawowymi zasadami 
   konstruowania, działania i obsługi glinianego pieca typu kotlinkowego oraz
   wyprodukowanie przy jego pomocy niewielkiej ilości żelaza. Wszystkie czynności 
   na piecowisku będą fachowo komentowane przez wykonawców  prezentacji.
   godz. 13:00 -13:30  Pierwszy komentarz przez nagłośnienie dot. pracy warsztatu hutniczego

godz. 13:30–14:10  Druga prelekcja popularno-naukowa

 • dr Paweł Madera – „ Starożytne hutnictwo żelaza na Dolnym Śląsku ze szczególnym omówieniem znaczenia odkryć w Tarchalicach ”

 
14:20-15:00 wizyta na stanowisku archeologicznym ( osada hutnicza z przełomu II-III w.       
 po Chrystusie)  komentowana przez archeologów.

godz. 15:15- 15:55   Trzecia prelekcja popularno-naukowa

 • dr. Szymon Orzechowski „ Zarys problematyki starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego”

godz. 19:00  Rozbiórka pieca dymarskiego komentowane przez archeologów.
Przekazanie łupki żelaznej do warsztatu kowalskiego.

II. Warsztat kowalski:

Prezenter i komentator: Wojciech Sławiński (Pruszków)

godz. 11:00-18:00  Wykuwanie wyrobów żelaznych (nożyków, grotów, okuć, drobnych narzędzi) z gotowego materiału; prezentacje gotowych wyrobów wykonanych różnymi technikami kowalskimi – broni, ozdób i narzędzi; komentarz indywidualny
godz. 11:30-11:45. i  16:00 -16.15 Komentarze przez nagłośnienie dotyczące obróbki żelaza   w okresie wpływów rzymskich
po godz. 18.00. Próba obkuwania łupki żelaznej wydobytej z pieca dymarskiego i wygrzewanie w specjalnie przygotowanym palenisku wygrzewczym.

III. Warsztat garncarski i produkcja dziegciu.
Prezenter i komentator:
mgr Łukasz Lisiecki ( Muzeum archeologiczne we Wrocławiu)
 
12.00.-18.00. Prezentacja i zajęcia warsztatowe z różnych metod wytwarzania naczyń w okresie rzymskim (ręczne lepienie naczyń, obtaczanie i wytaczanie na kole garncarskim); wypał naczyń w kopułkowym piecu garncarskim; prezentacja przygotowywania masy garncarskiej; pokaz wyrobów przed wypałem i wypalonych naczyń, umożliwianie publiczności prób wykonywania naczyń ( komentarz indywidualny)

IV. Osadnicy i wojownicy

12.00.-18.00 Prezenterzy i komentatorzy: grupa Legio I Adiutrix ( studenci historii i archeologii Uniwersytetu Warszawskiego )

1. Kuchnia pradziejowa
2. Warsztat snycerski  
3. Stanowisko wojskowe i pokazy fechtunku:

godz. 12.00.-18.00. Prezentacja uzbrojenia, technik i prezentacja fechtunku z użyciem ćwiczebnych tarcz i mieczy oraz umożliwianie widzom prób fechtunku na stanowisku; komentarz indywidualny.

godz. 12.00.-12.30. Prezentacja stroju i uzbrojenia wojowników barbarzyńskich.

13.00 – 13:30
Porównanie stroju i uzbrojenia wojowników barbarzyńskich i rzymskich legionistów;
godz. 13:30-14:00
Pierwsza inscenizacja potyczki wojskowej wojowników barbarzyńskich z legionistami rzymskimi

14:45 -15:15
Druga inscenizacja potyczki wojskowej wojowników barbarzyńskich z legionistami rzymskimi

godz. 17.15.-17.45. Trzecia inscenizacja potyczki oddziału rzymskich legionistów z grupą wandalskich wojowników.

V. Zabawa wiejska  - pocz. 19:00- 2:00

VI. Kino nocne   21:00-24.00 
 film historyczny o tematyce związanej z okresem rzymskim - oferta dla młodzieży wsi Tarchalice i gości nocujących we wsi.

10 września  (niedziela)

       10:00 – 15:00

 • Zakończenie prezentacji z soboty
 • Podsumowanie pikniku „Żelazna Wieś”
 • Wycieczka przyrodnicza po Odrzańskim Łęgu
 • Zakończenie imprezy

Uwaga:!

Na miejscu możliwość zakupu posiłków i napojów

         

projcted by: Jacek Kosmalski © 2006