'
    Strona Główna
    Deklaracja
    O nas
    Statut
     E-mail
     Gadu-Gadu; 6852165 Gadu-gadu
Gadu-Gadu; 6852165
    Skype
    Imprezy
    Weekned
    Wyprawy
    Konkursy
    !! Tarchalice !!
    Wakacje
    Sport
    Turystyka
    Kultura
    Rowerowy Powiat
Jesteś osobą
 
Konkurs
"Moja wizja starożytnej osady"

Organizator: Towarzystwo Turystyki Rowerowej "CROSS"

Cel konkursu:

1) Wzmocnianie poczucia tożsamości lokalnej poprzez promowanie dziedzictwa kulturowego powiatu wołowskiego
2) Kształcenie umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

Termin:
Prace należy przesłać pocztą do dnia 12 maja (data dostarczenia prac), na adres:
TTR "CROSS", ul. Leśna 26a, 56-100 Wołów z dopiskiem "Moja wizja starożytnej osady"

Uczestnicy:
Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów oraz wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16-25 lat, z terenu Powiatu Wołowskiego.

Technika wykonania:
Praca może być sporządzona w formie felietonu, referatu lub prezentacji multimedialnej.
Powinna być przdłożona komisji w formie drukowanej oraz na płycie CD.

Komisja konkursowa i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Nadesłane prace będą ocenione przez komisję w składzie :

Krzysztof Cisak - Koordynator projektu "Uczmy się od naszych przodków"
dr Paweł Madera - Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w gazecie lokalnej "Kurier Gmin" oraz na stronie www.ttrcross.xt.pl

Nadesłane prace zostaną ocenione do dnia 16 maja 2006r.


Nagrody:

Autorzy 10 najlepszych prac zostaną włączeni do grupy młodzieży biorącej udział w projekcie "Uczmy się od naszych przodków" , realizującej następujące tematy z dziedziny starożytnego rzemiosła :
hutnictwo żelaza, garncarstwo, produkcja dziegciu i smoły drzewnej, tkactwo i wyroby ozdób, wyroby ze skóry, muzykowanie i taniec .

W ramach projektu grupa wyjedzie 18-20 maja na piknik Archeologiczny do Starachowic (wyjazd bezpłatny) oraz weźmie udział w przyszłorocznej wymianie młodzieży do francuskiej miejscowości Varaignes ( region Perigord Vert ).


Uwagi końcowe:

Na pracy muszą się znaleźć dane uczestnika:

- imię i nazwisko
- nr. telefonu stacjonarnego, email,
- nazwa i adres szkoły
- imię nazwisko (opiekuna-nauczyciela).

Osoby które nie ukończyły 18 roku życia zobowiązane są do umieszczenia informacji czy rodzice wyrażają zgodę na wyjazd do Starachowic.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów, złożone materiały nie będą odsyłane ani zwracane uczestnikom konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania uczestnika oraz imię i nazwisko nauczyciela historii;


Opis projektu:

Projekt zakłada wyszkolenie grupy młodzieży dla potrzeb prezentowania najważniejszych rzemiosł wykonywanych w starożytnej osadzie hutniczej jest kontynuacją naszej ubiegłorocznej inicjatywy ? festynu archeologicznego "Żelazne korzenie Tarchalic", stanowiącej pierwszy etap utworzenia
w Tarchalicach ekomuzeum.

Pierwsze szkolenia warsztatowe będą dotyczyć wiedzy i umiejętności związanych z okresem starożytności na obszarze Doliny Środkowej Odry.
Wyszkolona grupa będzie mogła wesprzeć proces tworzenia w powiecie wołowskim Ekomuzeum Cysterskiego i Ekomuzeum Tarchalickie Dymarki.
Grupa młodzieży objęta projektem "Uczmy się od naszych przodków" będzie uczyła się oraz prezentowała podstawowe rzemiosła z czasów starożytnych obszaru dzisiejszego Dolnego Śląska.
Taka interaktywna forma prezentacji jest niezwykle skutecznym narzędziem utrwalania wśród słuchaczy i widzów temat pokazu.

Dzięki wyszkolonej i odpowiednio wyposażonej ( stroje , narzędzia ..) grupie prezentacyjnej odbiór widowiska historycznego przedstawianego dynamicznie i w oryginalnym otoczeniu będzie jeszcze pełniejszy .

Wielką zaletą projektu jest możliwość nawiązanie kontaktu z młodzieżą francuską z regionu Perigord zajmującą się równolegle podobnym projektem
u siebie. Po ich zakończeniu przewiduje się wspólne spotkanie i prezentację przebiegu ich realizacji. Oprócz tych kontaktów bardzo interesująca wydaje się również możliwość nawiązania ścisłej i trwałej współpracy młodzieży powiatu wołowskiego ze studentami i pracownikami naukowymi Wydziału Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, co w krótkiej perspektywie doprowadzi do wypracowania nowatorskich metod edukacji w zakresie archeologii. Młodzież Tarchalic będzie pełniła rolę gospodarza spotkań i warsztatów archeologicznych.

Krzysztof Cisak

Koordynator Projektu
"Uczmy się od naszych przodków"

projcted by: Jacek Kosmalski © 2006