'
    Strona Główna
    Deklaracja
    O nas
    Statut
     E-mail
     Gadu-Gadu; 6852165 Gadu-gadu
Gadu-Gadu; 6852165
    Skype
    Imprezy
    Weekned
    Wyprawy
    Konkursy
    !! Tarchalice !!
    Wakacje
    Sport
    Turystyka
    Kultura
    Rowerowy Powiat
Jesteś osobą
 Historia | Kontekst projektu | Realizacja | Piknik

Kontekst projektu

Powiat wołowski jest położony nad Odrą, która stanowi połowę długości jego całkowitej granicy. Nadodrzańskie obszary należą do najpięknięjszych przyrodniczo i zarazem najciekawszych historycznie na Dolnym Śląsku, a jednak nie przynoszą spodziewanych korzyści społecznych. Jak we wszystkich gminach Doliny Środkowej Odry tak i w naszych panuje duże bezrobocie co jest przyczyną opuszczania tych terenów przez młodzież w poszukiwaniu pracy. Pozostają tylko osoby słabiej wykształcone lub nie mające wystarczajacej ilości środków finansowych, aby móc się dalej edukować. Szanse pojawiły się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, która konsekwentnie stawia na zrównoważony rozwój społeczny oparty na poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Obszary, dotychczas postrzegane tylko jako zaniedbane gospodarczo zaczęły nabierać nowej wartości. Zachwycają swoim naturalnym charakterem, przepiękną przyrodę i często niebanalną historią. Powiat wołowski jest tego doskonałym przykładem. Bezcenne naododrzańskie lasy łęgowe ze swoimi starorzeczami, rezerwaty ptrzyrody i park krajobrazowy są w wiekszośći już włączone do europejskiej sieci ochrony ekologicznej NATURA-2000, a miejscowości takie jak Lubiąż, Tarchalice czy Konary to elita europejskiego dziedzictwa kulturowego. Przy dzisiejszym zapotrzebowaniu na takie autentyczne walory każdy kto je posiada zyskuje ponownie szansę rozwoju i dlatego podejmujemy działania zachęcające rówieśników, aby uwierzyli w urok swoich wsi. Wśród ludzi mieszkających w aglomeracjach miejskich jest bowiem coraz większe zainteresowanie ekoturystyką, bazującą na walorach przyrodniczych i kulturowych o niewielkim stopniu przetworzenia. Ten światowy trend świadczy o powracaniu do prawdziwych wartości i ludzie tacy są wdzięczni za ciekawą ofertę. Trzeba ją jednak atrakcyjnie promować, niekoniecznie w sposób dotychczas najczęściej stosowany. Historię można pokazywać nie tylko w muzeach, ale ją odtwarzać, a nawet reaktywować. Najlepiej gdy odbywa się to w autentycznych sceneriach, jak chociażby we wspomnianych miejscowościach, z których każda zasłyneła niezwykłymi odkryciami historycznymi i archeologicznymi. Od 2 lat wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi budujemy dla nich strategię zrównoważonego rozwoju.

Realizacja

  • Wyprawa studialna do Starachowic
  • Wyprawa studialna do Ogrodzieńca
  • Lekcje muzealne w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu
  • Warsztaty dymarskie w Lądzie
  • Warsztaty garncarskie na Partynicach  • projcted by: Jacek Kosmalski © 2006